Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 13.02.2023

 

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. CINE SUNTEM NOI?

 

Ledum Kamara SK s.r.o,  (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: 81101 Bratislava, Zámocká 30, Slovacia

Adresă de e-mail: info@tonerpartner.ro

Nr. de tel.: 031 630 8312

 

 1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

 

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

 În cadrul website-ului, vizitatorii/viitorii clienți pot lua legătura direct cu o persoană care oferă suport prin intermediul unui Chat online. În cadrul acestui chat, vă prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele și adresa de e-mail.

 

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel.

 

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contactați-ne’’) și de comandă (,,Comandă’’) de pe website-ul Societății – www.tonerpartner.ro (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, date de facturare și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Ce doriți să spuneți?”.

 

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri. https://www.tonerpartner.ro/informatii/cookies/

 

 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing precum SMS-uri sau Newslettere, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase, trimiterea de SMS-uri în scopuri promoționale, etc.).

 

 1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing online și comunicare de marketing.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 

 

 1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

 

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

 

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

 

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: info@tonerpartner.ro, prin poștă sau curier la adresa: 81101 Bratislava, Zámocká 30, Slovacia.

 

 

Ai nevoie de ajutor? Te vom ajuta.

Consultant
de selectie
Puncte de distribuire. Până la 1929 puncte de colectare.
Gamă largă la alegere. Oferim mai mult de 53000 produse.
La noi veți avea timp. Puteți returna marfa în termen de 30 de zile.
Vă vom răsplăti. Veți primi puncte de loialitate pentru fiecare achiziție.

Clienții ne laudă

92.43% dintre clienți ar recomanda magazinul nostru ca fiind de încredere.