Asigurare de răspundere civilă

 

Compania noastra LedumKamara S.R.O. are încheiată o asigurare cehă cu contract de asigurare a răspunderii civile.

Asigurarea acoperă daunele cauzate de tonerul achiziționat și daunele suferite în legătură cu acesta.

 

În practică, acest lucru înseamnă că, în caz de deteriorare a imprimantei de către tonerul nostru, sau achiziționarea unui toner deteriorat de la noi, prin această asigurare ne angajăm înlocuim daunele suferite sau reparăm imprimanta pe cheltuiala noastră în contextul cererii.

Dacă imprimanta nu poate fi recuperată, vom compensa financiar daunele.

 Poistenie zodpovednosti